Türk Halkbilimi bölümüne dair tüm bilgiler

Türk Halkbilimi bölümüne dair tüm bilgiler

GENEL BİLGİ

Türkiye’de halkbilimi çalışmalarının akademik ortamda yeni bir boyut kazanmasını sağlayan Anabilim Dalı, Prof. Dr. Dursun Yıldırım’ın girişimleri ve önderliğinde ilk olarak Hacettepe Üniversitesinde kurulmuştur. Prof. Dr. Dursun Yıldırım’ın Yüksek Öğretim Kurumuna sunduğu “Folklor Hakkında Genel Bilgiler ve Folklor Bölümünün Üniversitelerimizde Kurulmasına Dair Düşünceler” başlıklı raporu ve I. Milli Kültür Şurasında başlattığı tartışmalar sonucunda, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek üzere Türk Halkbilimi Anabilim dallarının açılmasına karar verilmiştir. Bu kararla birlikte 1982 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne bağlı olarak kurulan Türk Halkbilimi Anabilim Dalı eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı, Tarihi Türk coğrafyası içinde kültürün sözlü ve maddi unsurlarını derlemek, halkbilimi disiplinin yöntem ve teorileri doğrultusunda incelemek, Türk dünyası kültür çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak, yapmış olduğu çalışmaların verileri doğrultusunda bizleri geleceğe taşımayı hedeflemektedir

TÜRK HALKBİLİMİ BÖLÜMÜNÜN AMACI

Halkbilimi programı, tarihi çağlardan gündelik yaşama kadar geniş bir yelpazede kültürü anlamaya, incelemeye, yorumlamaya ve bilgi üretmeye yönlendiren bir eğitim programına sahiptir. Bir taraftan kültürel miras olarak değerlendirilen sözlü, yazılı ve maddi gelenekleri incelerken, diğer taraftan modern toplumun kültürel yaşam biçimlerini ele alır. Bu doğrultuda halkbilimi programının amacı, kültürü çeşitli yönlerden ele alarak toplumun sosyo-kültürel problemlerini inceleyen, yorumlayan ve çözüm önerilerinde bulunan kültür bilimcileri yetiştirmektir.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halkbilimi Anabilim Dalı mezunu öğrencilerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ?öğretmen olmak için geçerli Pedagojik Formasyon? (2020 Yılında pedegojik formasyon kaldırılarak yerine Öğretmelik meslek bilgisi TYL programlarının açılmasına karar verilmiştir.) eğitimlerini aldıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği başta olmak üzere T.C. Kültür Bakanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kadrolarında kültür araştırmacısı ve uzman olarak görev alabilmektedir.

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE VAR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir