HATAY’IN ANAVATANA KATILMASI

HATAY’IN ANAVATANA KATILMASI

‘’Türk Hatay’ı yabancının olmaz’’
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi olan 1923 yılından Hatay’ın anavatana katıldı yıl olan
1939 yılına kadar Atatürk’ün ve devletin Hatay konusunda ki tutumu bu şekildedir.
Yapılan girişimler ve görüşmeler sayesinde Ocak 1932’de Hatay’ın müstakil bir devlet olması
kararlaştırıldı Bu kararın ardından Fransa ve Türkiye Hatay devletinin garantör Devletleri
olacaktı. O dönemde ki Suriye devletinin protestolarına ve engelleme çalışmalarına rağmen
Hatay Devleti kurulmuş meclis oluşturularak Başkan seçilmişti.
Devletin isminin Hatay olması rastgele seçilmiş ve belirlenmiş bir isim değildi Atatürk
Hatay Devleti kurulmadan önce Cumhurbaşkanı Tayfun Sökmene Hatay İsmini telafuz
etmişti Hatay kelimesi İskenderun ve çevresinde yaşayan Türk kavminin ismidir Bu
isimlendirmenin bir işlevi vardır Fransız mandası zamanında sancakta yaşayanlar bir takım
kategorilere ayrılmıştı: Türkler, Aleviler, Araplar, Ermeniler, Rum ortadosklar, Kürtler ve
diğerleri. her cemaat nüfusuna göre Hatay meclisinde temsil edilecekti. Türkiye Cumhurtiyeti
ise Hatay da yaşayanların Türkler olduğunu gazeteler sayesinde analtmakta ve açıklamatyadı.
Bu belirlenen isimde bölgenin geleceği konusunda tutumumzu net bir şekilde açıklamaktaydı.
1938 yılının bahar aylarında yapılması gereken Hatay seçimleri Milletler cemiyeti kararıyla
iptal edildi bunun üzerine Atatürk sınıra gezi düzenlemiş sınır bölgesine 30 bin asker
yığdırmıştı. Bu yaşanaların üzerine Türkiye Fransa’nın seçim güvenliğini sağlamak amaçlı
bölgeye asker göndermesi kararlaştırıldı ardınan Hatay’da seçimeler yapılmış ve 22 Türk, 9
Alevi,5 Ermeni 2 Sunni Arap 2 Rum ortadosk vekil Hatay meclisine girmiştir. Meclisin ilk
toplantısında Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanı Abdurrahman Melek başbakan seçilmişti.
Hatay’da artık müstakil bir devlet kurulmuştu lakin Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından
Hatay davası henüz son bulmuş değildi. Ancak Atatürk şahsi davam dediği Hatay meselesinin
son bulmasını görememişti Atatürk’ün vefatından sonra 23 Haziran 1939 da Fransa ile
imzalanan bir antlaşma ile sonuca bağlandı. Bu antlaşma ile Hatay Türkiye’ye katılacaktı
Türkiye’de Suriye devletinin varlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi tahattüt etti
Hatay meclisi 29 Haziran da yaptığı son toplantısıyla oy birliği ile Türkiye’ye bağlanma kararı
aldı. Hatay devleti Anavatana bağlandıktan sonra Hatay’da yaşayanlara Suriye ve Lübnan
vatandaşlığına geçme hakkı tanındı bunun üzerine 10 bin Alevi, 10 bin Sunni, 22 bin Ermeni,
27 Bin Hristiyan Hatay’dan ayrıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir