CENKNAMELER

CENKNAMELER

CENKNAMELER

Destanlar, milletlerin dini ve milli kahramanlıklarının anlatıldığı manzum hikayelerdir. Bu kaynakta Destanlar bir toplumun dışa yöneldiği zamanlarda ortaya çıktığı belirtilir ve ardından şu husus eklenir: destanlarda ki kahramanlara toplumunun bütün özellikleri yüklenir yani kahraman tamamı ile toplumunu temsil etmektedir. Türk destanları da iki dönemde teşekkül etmektedir bu iki dönem; İslamiyet öncesi dönem ve İslamiyet sonrası dönemlerdir. Türklerin islamiyeti kabulünden sonra hayatlarında oluşan değişikler destanlara da yansımıştır. diğer husus ise İslamiyetin kabülünden sonra görülen Türk destanlarında ki Alp-eren tipi Anadolunun fethinden sonra bu bölgenin Türkleşmesi ve müslümanlaşması için mücadele eden kahraman  tiplerin maceraları anlatılmaktadır.

Türk edebiyatının ürünlerinde  Karahanlılar devrinden itibaren bir takım ayrılmalar görülmüştür. Bu ayrılmalar

Türk halk hikayeleri üzerinde çalışan araştırmacı ve ilim adamları hikayelere farklı ölçütler getirmişler ve kendi ölçüleri dahilinde bir değerlendirmeler hikayenin şekline ve kültür kaynaklarına göre oluşmuşlardır

F.Köprülü Halk edebiyatının ürünlerini üç grupta toplayarak Hz Ali cenklerini konu edinen cenkleri İslam an’anesinden geçen dini mevzular grubuna dahil etmektedir. Pertev Naili, halk hikayelerini konulara göre tasnif ederken Arap ve Fars kaynaklı hikayelerin taklit edilmesi ile kitaplaştırıldığını söyleyerek Hz. Ali cenknameleride örnek göstererek bunların Arap kaynaklı olduğunu belirtmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir