Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Divan Edebiyatı hakkındaki görüşleri

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Divan Edebiyatı hakkındaki görüşleri

Tanpınar, Eski edebiyatta var olan şiir anlayışı ile yavaş yavaş batıya açılma ile birlikte değişen edebiyattaki şiir anlayışını mukayese ettiğinde temelde yatan en önemli faktörün fikir dünyası olduğunu belirtmiştir

Tanpınar eski edebiyatımızı tanımlarken Arap ve Fars edebiyatı etkisinde gelişen edebiyat olduğunu dile getirmiştir

Yine, Tanpınar eski şiirin terk edilip Tanzimat ile başlayan yeni dönemde eski edebiyat geleneği üzerinde en çok durulan noktanın şiirlerdeki hayal dünyası olduğunu belirtmektedir

Tanpınar yine eski şiir geleneğinden söz ederken şiir konusunun aşk olduğunu belirtiyor ve eski şiirde ki aşkın, cemiyet şartlarını taşıdığını birde dinle ve tasavvufla birlikte alınırsa ikisininde şartlarını birden taşıyabileceğini aktarmıştır

Batı dünyasında tüm dengeleri altüst eden Rönesans harekleri ve onun insan yaşamına getirdiği imkanlardan Henüz Osmanlının meçhul kaldığını ve aradaki medeniyet farkına rağmen sızabilen bazı bilgi ve keşiflerinde henüz bir katkısı olmasada yavaş yavaş batıya ayak uydurarak değişeceğinin sinyallerini verdiğini belirtmiştir. Bütün bu gelişmelere osmalının kayıtsız kaldığı görüntüsü ortaya çıksa da büsbütünüyle olmadığını Tanpınar dile getirerek matbaanın icadından kısa bir süre sonra Osmanlıya geldiğini belirtmiştir

Tanpınar, Birçok nedene bağlayaraktan Avrupa sanatı ile tanışmamızın eski ve devamlı olduğunu belirtiyor

1700’lü yılların sonuna ve 1800’lü yıllların başına da geçen on sekiz yılı Tanpınar,  avrulalışma fikrinin iyice kök saldığı yıllar olarak belirtir. Nitekim bu yılları takip eden yıllarda tanzimat senelerinin başlaması ile gelişen, edebiyatının değişen anlayış, Tanpınar’ın bu değerlendirmesini kanıtlar nitelikteki gelişmelerlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir